Üniversite Sınavına Nasıl Hazırlanılır?

 Sınav maratonunda bitiş çizgisini görebilmek için sabır, emek, odaklanma ve öz güven gibi pek çok etkeni bünyemizde birleştirebilmeliyiz. Ama unutulmamalı ki mutlak başarıya giden yol, öncelikle rotayı doğru çizmekten geçer. Biz rotamızı gerçekçi ve uyulabilir planlar yaparak oluştururuz. Her birey eşsizdir ve bağımsız, birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Biz de bu ilkeden yola çıkarak çeşitli ölçme-değerlendirme materyalleri ile öğrencilerimizi gözlemler, ders ve sınav başarılarını dikkatle takip eder, konuları kavrayıp kavrayamadığını, ödevlerini yapıp yapamadığını sıkı biçimde kontrol ederiz. Tüm bu bileşenleri dikkate alarak öğrencilerimizin iyi ya da eksik olduğu hususları kuyumcu titizliğiyle değerlendirir, gerçekçi ve uyulabilir planlar sunarız.

1. Aşama

Ders müfredatlarının ve sınavda sorumlu olunan konuların öğrenciye eksiksiz aktarılması ve öğretilen bilgilerin kalıcı hâle gelmesi, sınav maratonunda öğrenciye rehberlik eden kurumun eğitim ortamına ve eğitim kadrosundaki deneyime bağlıdır.

2. Aşama

Aktarılan bilginin öğrenci tarafından öğrenilip öğrenilmediğini tespit etmek için ödev takibi ile eksikler belirlenmeli ve nitelikli sınav programı uygulanmalıdır. Doğru teşhis, doğru reçete ve doğru tedavi!

3. Aşama

Son aşamada sınav sonuçlarının iyi analiz edilmesi ve doğru yönlendirilmelerin yapılması gerekmektedir.