Kurucu Ortak
Kurucu Ortak/Sınav Koçu
Müdür/Tarih
Rehberlik
Felsefe/Rehberlik
Rehberlik
Halkla İlişkiler
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Fizik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Biyoloji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe