Anlayarak Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma, göz kaslarını eğiten, gözün görme alanını genişletip kelimeler üstünde başıboş gezinmesini önleyen bir okuma tekniğidir. Ancak bizim amacımız yalnızca okuma hızını artırmak değil anlama hızını da okuma hızıyla paralel olarak yukarı taşımaktır. Hızlı okuma teknikleri; gruplama, geniş görme, içten okumayı durdurma, hızlı algılama, hızlı anlama, bilgiyi hızla hafızaya yerleştirme ve öğrenilenlerle beyinde ilgili olan bilgiler arasında hızlı bağlantılar kurma gibi zihinsel fonksiyonları içerir.
Hızlı okuma:
 • Hızlı ve geniş görmektir.
 • Sessiz okumaktır.
 • Kelimeleri hızla çözebilmektir.
 • Hızlı anlamaktır.
 • Odaklanmak ve okunanları uzun süreli hafızaya yerleştirmektir.
 • Kaydettiklerimizi hatırlayabilmektir.
 • Okunanları, mevcut bilgilerimizle birleştirerek yeni fikirler üretebilmektir.
HIZLI OKUMA BİZE NE KAZANDIRIR?
 • Daha iyi odaklanmayı sağlar ve koordinasyon seviyesini yükseltir.
 • Anlama ve kavrama özelliğini pekiştirir.
 • Hızlı okuma tekniği ile kitap okuma seviyesini ve sayısını üste taşır.
 • Bilgi ve kelime dağarcığımızı üst seviyeye taşır.
 • Akademik ve bireysel anlamda başarıyı artırır.
 • Görsel hafızanın gelişimi ile daha geniş alanı görebilme ve seçebilme yetisi kazandırır.
 • Bilgiyi sıralamaya ve daha önce depolanan bilgilerle ilintileyerek korelasyonlar yaratmaya yardımcı olur.
 • Daha inovatif olmaya yarar.
 • Anlama konusunda öz güven sağlar.