Güzel Sanatlar

Güzel sanat derslerimiz ile öğrencilerimizin yatkın olduğu bir dalda kendisini daha da geliştirmesini, yeteneğinin farkına varmasını ve onu kullanabilmesini amaçlıyoruz.

Spor Aktiviteleri

Spor ile öğrencilerimizin bedensel gelişimine katkı sağlarken, hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz takım olma becerisini kazanmalarını sağlıyoruz.

Hızlı Okuma ve Yaratıcı Drama

Hızlı Okuma, göz kaslarını eğiten, gözün görme alanını genişletip kelimeler üstünde başıboş gezinmesini önleyen bir okuma tekniğidir.